54 jaar en pensioenspaarder? Dan stort u best 1.260 euro

MEER VRIJHEID IN DE JAREN ERNA

Wie 54 is en aan pensioensparen doet, denkt maar beter twee keer na over het bedrag dat hij dit jaar nog stort. Het kan bepalend zijn voor de sommen in de volgende tien jaar. Bij het verhoogde maximum van 1.260 euro heeft u de meeste vrijheid.

Het bedrag dat u jaarlijks kunt storten voor het fiscaal aangemoedigde pensioensparen is beperkt. Momenteel bedraagt het gewone maximum 980 euro. Daarnaast is er een verhoogd maximum van 1.260 euro. Opteert u voor dat laatste, dan moet u het expliciet aanvragen aan uw bank of verzekeraar.

De overheid beloont de stortingen met een fiscaal voordeel. Stort u een bedrag tussen 0 euro en 980 euro, dan hebt u recht op een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Stort u tussen 980 en 1.260 euro, dan geniet u van een belangvermindering met 25% op de hele storting.

Wie 980 euro stort, bespaart bijgevolg 294 euro aan belastingen. Wie 1.260 euro neertelt, moet volgend jaar 315 euro minder aan belastingen betalen. U vraagt de belastingvermindering aan via uw jaarlijkse belastingaangifte.

De spaarder mag elk jaar opnieuw kiezen hoeveel hij wil sparen. Niets belet hem zelfs om een jaartje over te slaan.Individueel plafondWie 54 is, is niettemin toch best bij de pinken. Indien iemand dit jaar niet het maximumbedrag stort, krijgt die voor de komende jaren namelijk een individueel plafond toegewezen. Die persoon zal dan, tot het jaar waarin hij 64 wordt, slechts voor het bedrag van dit jaar of het gemiddelde van zijn effectieve stortingen tussen 50 en 54 jaar mogen intekenen, weliswaar uitgedrukt als percentage van het maximumbedrag.

Stort de persoon de volgende jaren toch meer dan het individuele plafond, dan wordt dat gezien als een nieuw contract. Dat moet vanaf dan tien jaar lopen en zal een belastingheffing op het einde van die tien jaar krijgen, wat fiscaal erg nadelig is. In het klassieke geval wordt de zogenaamde anticipatieve heffing op zestig jaar afgehouden. Dit belet niet dat u nadien mag blijven storten. Meer zelfs. De stortingen die u dan nog doet, geven nog steeds recht op een belastingvermindering, maar worden niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van de heffing. Het zijn dus wellicht de meest lucratieve stortingen. Bij een heffing op 65 jaar of later, verliest u dit voordeel.

Stort de 54-jarige dit jaar het maximum van 1.260 euro, dan behoudt hij zijn vrijheid om de komende jaren te storten wat hij wil. Een indexering van de bedragen die gestort kunnen worden of een verhoging van het fiscale grensbedrag wordt niet gezien als een verhoging die van de consument uitgaat.Kantelmoment"Het kantelmoment is de leeftijd van 55 jaar", stelt woordvoerster Isabelle Marchand van de bankenfederatie Febelfin. "In de wetgeving voor het langetermijnsparen en het individueel pensioensparen is voorzien dat, mocht er een verhoging plaatsvinden bij een 55-plusser, deze verhoging gelijkgesteld wordt aan het openen van een nieuwe rekening en dus een nieuw contract op de dag van de verhoging."

Volgens Febelfin heeft de Administratie van Financiën nochtans geen standpunt ingenomen over wat onder verhoging moet worden verstaan voor de banksector. In afwachting daarvan baseert de federatie zich daarom op het standpunt dat de administratie voor de verzekeringssector heeft ingenomen in 2005, toen er nog geen sprake was van het systeem met twee maximumbedragen.

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.