Zes jongeren op tien vrezen financiële problemen bij pensioen

Een meerderheid van de 18- tot 40-jarigen vreest geen comfortabel leven te hebben als gepensioneerde. Bijna 70 procent denkt geld te moeten bijverdienen.

en rondvraag op initiatief van de pensioenfondsenfederatie Pensioplus wijst op een grote ongerustheid bij 18- tot 40-jarigen als het op hun pensioen aankomt. Gemiddeld geven de 1.766 ondervraagde Belgen tussen 18 en 40 jaar een score van 5,4 op 10 voor het Belgische pensioensysteem. De jongeren verwijzen vooral naar een te laag pensioenbedrag en een te hoge pensioenleeftijd. Ook de complexiteit en onzekerheid van het pensioen worden aan de kaak gesteld.

De ongerustheid wordt gevoed door een wantrouwen ten opzichte van het pensioenstelsel. 53 procent gelooft niet dat de overheid het pensioen kan blijven uitbetalen. Bovendien vrezen ze dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan om de gewenste levensstandaard te behouden. Zes jongeren op tien vrezen tijdens hun pensioen niet rond te komen. Opmerkelijk is dat vrouwen zich meer dan mannen zorgen maken en somberder naar het financiële aspect van het pensioen aankijken.

Krachten bundelen

‘Het pensioen gaat over solidariteit en verantwoordelijkheid. We moeten de krachten bundelen in het pensioendebat en de jongeren een stem geven', zegt Philip Neyt, de voorzitter van Pensioplus. ‘Om het vertrouwen in het pensioen te vergroten spelen leesbaarheid, voorspelbaarheid en stabiliteit met respect voor de verworven rechten een essentiële rol.’

Het wantrouwen leidt tot een zekere pensioenonverschilligheid. Liefst 60 procent van de jongeren geeft aan nog geen actie te hebben ondernomen voor zijn pensioen. ‘De gelatenheid leidt tot het fenomeen van ‘de 10-20 verloren jaren’', zegt Hilde Vernaillen, de voorzitster van verzekeringsfederatie Assuralia, die mee betrokken was bij het onderzoek. ‘Tijdens de eerste decennia van de loopbaan wordt amper aan persoonlijke pensioenopbouw gedaan. Pas naarmate men ouder wordt, voelt men zich sterker betrokken bij het pensioen.’We moeten de krachten bundelen in het pensioendebat en de jongeren een stem geven.

Een van de oorzaken van die onverschilligheid is volgens de onderzoekers het gebrek aan kennis en informatie. De deelnemers geven aan dat hun financiële kennis over pensioenplanning zeer beperkt is en ze vinden de informatie over het pensioen ontoereikend. Nochtans bestaan er digitale informatiebronnen over pensioenopbouw, zoals MyPension, maar die worden te weinig gebruikt. Een op de vier deelnemers met werkervaring geeft aan nog nooit van MyPension te hebben gehoord. Slechts de helft van zij die het platform kennen, maakt er effectief gebruik van.

Tweede pensioenpijler

Het gebrek aan kennis is ook te zien bij de tweede pensioenpijler, het pensioensparen via de werkgever. Slechts 24 procent geeft aan de tweede pijler goed te kennen, tegenover 40 procent voor de derde pijler, het individueel pensioensparen. Nochtans waren in 2020 bijna 4 miljoen werknemers en zelfstandigen aangesloten bij een aanvullend pensioenplan. Het gezamenlijke kapitaal van de aanvullende pensioenen bedraagt maar liefst 92 miljard euro.

Pensioplus en Assuralia pleiten ervoor werk te maken van een verbetering van de pensioenkennis. 'Als we erin slagen om jongeren aan de start van de carrière voldoende financiële kennis bij te brengen en het belang te doen inzien om vroeg een pensioen op te bouwen, bereiken we dat men zonder financiële zorgen oud kan worden’, luidt het.

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.