Wie moet een aangifte van nalatenschap doen ?

a) De Wettelijke erfgenamen

Indien het gaat om de nalatenschap van een inwoner van België, moeten volgens artikel 38 van het Wetboek der Successierechten alle wettelijke erfgenamen (= iedereen die iets erft) en de algemene legatarissen en begiftigden verplicht een aangifte doen.

b) De legatarissen

De legatarissen ten algemene en bijzondere titel moeten in principe geen aangifte doen.
De legatarissen ten algemene en bijzondere titel kunnen wel worden verzocht een aangifte in te leveren voor hun deel indien de algemene legatarissen, begiftigden en erfgenamen dat niet doen.


c) Als de overledene geen Belgisch inwoner was


Was de overledene geen inwoner van België, dan zijn de erfgenamen (= iedereen die iets erft), alle legatarissen (dus ook deze met algemene en bijzondere titel) en begiftigden van in België gelegen onroerende goederen verplicht om een aangifte in te dienen.

d) Wat bij verwerping van de erfenis?


De personen die de nalatenschap niet aanvaarden, maar deze verwerpen, moeten geen aangifte indienen.

e) Minderjarigen en onbekwamen

Minderjarigen die niet ontvoogd zijn, en onbekwaam verklaarden, kunnen de aangifte niet zelf doen. Dit moet voor hen gebeuren door hun voogd / curator.

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.