Welke rechten in de nalatenschap heeft iemand die geregistreerd samenwoonde met de overledene ?

Indien de overledene wettelijk samenwoonde met een partner, erft deze partner het vruchtgebruik op de gemeenschappelijke gezinswoning waarin het gezin woonde, en de huisraad van die woning. 
Als er niets is bepaald bij testament, erft deze ook niet meer dan dat.
Zelfs wanneer er geen andere erfgenamen zouden zijn, erft de wettelijk samenwondende slechts dat gedeelte, en komt het overige toe aan de staat.

Dit is een groot verschil met gehuwden, waarbij de langstlevende echtgeno(o)t(e)  in dat laatste geval wel de ganse nalatenschap erft, ook bij afwezigheid van testament.

Opgelet ! Dit erfrecht geldt niet voor de wettelijk samenwonende partner een afstammeling is van de overledene. (bijvoorbeeld kleinkind)
 
Dit erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner is geen reservatair erfrecht. Dit houdt in dat het door middel van een testament geheel of gedeeltijk kan worden ontnomen.

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.