Welke rechten in de nalatenschap heeft een partner die niet geregistreerd samenwoonde met de overledene? - Comopolis

Welke rechten in de nalatenschap heeft een partner die niet geregistreerd samenwoonde met de overledene?

Partners die feitelijk samenwonen, dit is zonder een registratie voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, erven NIET van elkaar. 
Indien er echter een testament is opgesteld waarin men de feitelijk samenwonende partner iets nalaat, kan onder bepaalde voorwaarden deze genieten van een gunstiger tarief