Welke rechten heeft een partner die gescheiden is in de nalatenschap ? - Comopolis

Welke rechten heeft een partner die gescheiden is in de nalatenschap ?

Indien de partner reeds uit de echt is gescheiden, heeft hij geen aanspraak meer op een deel van de nalatenschap. 
Indien de partners nog niet uit de echt zijn gescheiden, maar reeds een procedure tot echtscheiding hebben aangevangen, is het van groot belang of er specifieke regels over het erven zijn vastgesteld. 
Een uit de echt gescheiden partner kan onder bepaalde voorwaarden wel genieten van gunstige successietarieven.