Welke rechten heeft een echtgeno(o)t(e) die niet meer samenwoont met de overledene?

Een gehuwde partner die niet meer samenwoonde met de overledene, maar nog niet uit de echt was gescheiden, is nog steeds de langstlevende echtgenoot en is bijgevolg een reservataire erfgenaam.

Indien de overledene geen testament heeft opgesteld, en er geen afspraken zijn omtrent het erfrecht, is het erfrecht van de langstlevende echtgenoot als volgt :

  • De langstlevende echtgenoot erft indien de overledene afstammelingen nalaat, het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap. 
Indien de overledene andere erfgenamen nalaat erft de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van het eigen vermogen van de overledene. 
Indien de overledene geen wettelijke erfgenamen nalaat, en er is geen testament, erft de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap.
  • Indien de gehuwde partners de toestemming hebben gekregen van de Rechter om apart te wonen, kan je indien je reeds 6 maanden apart woont én je een testament hebt opgesteld, je echtgenoot onterven.
Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.