Wat zijn de voorwaarden voor het opmaken van een testament? - Comopolis

Wat zijn de voorwaarden voor het opmaken van een testament?

Om een geldig testament te kunnen opmaken, of laten opmaken, dient men aan enkele voorwaarden te voldoen, namelijk:

1. Gezond zijn van geest.

2. De leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

3. Niet handelingsonbekwaam verklaard zijn.