Wat moet er in een testament staan? - Comopolis

Wat moet er in een testament staan?

Om geldig te zijn, moet een testament zijn opgemaakt volgens één van de drie wettelijk bepaalde vormen van een testament, namelijk : 1) authentiek testament 2) eigenhandig testament 3) internationaal testament.

De wet vereist dat een testament schriftelijk is. Bijgevolg is een mondeling testament niet geldig.

1) Authentiek of openbaar testament (opgemaakt door een notaris)

  • gedicteerd door de erflater in het bijzijn van 2 getuigen
De persoon die een testament wenst op te stellen door een notaris, dient dit voor te lezen aan de notaris. De notaris schrijft dit op.
  • voorlezing van het testament
Het neergeschreven testament moet worden voorgelezen.
  • ondertekening:
De persoon die een testament wenst op te stellen dient het neergeschreven testament zelf te ondertekenen.

2) Eigenhandig testament

- met de hand geschreven door de testator (= overledene).


Dit dient om het persoonlijk karakter van het testament te bewijzen en om vervalsing tegen te gaan. Een testament opgesteld met een computer of typemachine is niet geldig.

- gedagtekend:


Dit houdt in dat de persoon die het testament opmaakte een datum van opmaak moet vermelden. (dag, maand, jaar) Indien hij meerdere testamenten heeft opgesteld, wordt zo gekeken naar de laatste versie.

- ondertekend:


Het testament moet de handtekening bevatten van de testator.

3. Internationaal testament

schriftelijk opgesteld:
Het testament moet schriftelijk zijn opgesteld,  maar dient niet noodzakelijk met de hand te zijn geschreven door de erflater. Bijgevolg kan ook een familielid het testament hebben geschreven of mag het zijn getypt.

  • aangeboden aan een notaris
  • in het bijzijn van 2 getuigen
  • notaris maakt een verklaring op van de ontvangst van het testament
  • de taal speelt geen rol.