Wat is successieplanning eigenlijk? - Comopolis

Wat is successieplanning eigenlijk?

Successieplanning is op voorhand inplannen wat er zal gebeuren bij het overlijden.
Er zijn twee luiken in successieplanning:

1.  Wie zal wat erven ?

  1. Hoe wordt er geerfd als ik niets doe ?
  2. Kan het anders ? Wat kan er en wat kan er niet ?
  3. Wat wil ik bereiken ? Hoe kan ik dat bereiken ?
  4. Wat is de kosten/batenanalyse ?

2. Hoeveel moeten de erfgenamen betalen aan de fiscus ?

  1. Wie betaalt welke successierechten als ik niets doe ?
  2. Kan het anders ? Wat kan er en wat kan er niet ?
  3. Wat wil ik bereiken ? Hoe kan ik dat bereiken ?
  4. Wat is de kosten/batenanalyse ?