Wat is euthanasie? - Comopolis

Wat is euthanasie?

Euthanasie is een duur woord voor ‘het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood’. De wet hieromtrent werd gestemd op 28 mei 2002. Voor een zieke persoon in aanmerking komt voor euthanasie, moet hij echter voldoen aan een aantal criteria.