Wat als de inhoud van het testament niet duidelijk is? - Comopolis

Wat als de inhoud van het testament niet duidelijk is?

Het is de bedoeling dat de wil achterhaald wordt van de overledene. 
Indien het niet duidelijk is wat de wil was van de overledene, als niet duidelijk uit het testament blijkt wat voor wie bedoeld is, of als er tegenstrijdigheden zijn in een testament, verdient het aanbeveling dat de erfgenamen onderling toch tot een akkoord proberen te komen.

Lukt dit niet, dan kan men beroep doen op een bemiddelaar in erfeniszaken

Lukt dit evenmin, dan kan men zich wenden tot rechtbank.
De rechter zal moeten zoeken naar wat de werkelijke bedoeling was van de testator.