Wanneer moet de aangifte van het overlijden zijn ingediend? - Comopolis

Wanneer moet de aangifte van het overlijden zijn ingediend?

OPGELET:

Er is een belangrijk verschil tussen de aangifte van het overlijden bij de gemeentelijke diensten, en de aangifte van de nalatenschap (ook wel aangifte van de successie genoemd).

  • Op de aangifte van de nalatenschap aan de fiscus (successie-aangifte) staan termijnen.
  • Op de aangifte van het overlijden zelf aan de gemeente staan geen termijnen.

Er zijn dus geen wettelijke regels in verband met de termijn waarbinnen een aangifte van overlijden moet worden gedaan.

Wij adviseren om dit toch zo snel mogelijk te doen. (binnen de 5 dagen na het overlijden) Want na de aangifte van overlijden wordt een overlijdensakte opgesteld. Deze akte heb je nodig om bepaalde instanties op de hoogte te brengen van het overlijden.