Moet ik aan voorwaarden voldoen om te kunnen erven?

De voorwaarden om te kunnen erven zijn beperkt.

1. Men moet bestaan bij het openvallen van de nalatenschap (art. 725 BW).

2. Men mag niet onwaardig zijn. (art. 727 BW)


1) BESTAAN BIJ HET OPENVALLEN VAN DE NALATENSCHAP

Dit wil zeggen dat om te erven, je in leven moet zijn.

Voorbeeld: het ongeboren kind.
Stel dat het kindje reeds is verwekt, maar nog voor de geboorte sterft de vader van het ongeboren kind.
Het kind kan enkel erven indien het levend en levensvatbaar geboren wordt. (ook indien de geboorte na het overlijden plaatsvind)

Als het kind dood wordt geboren, kan het niet  erven.

Deze voorwaarde wil dus ook zeggen dat een reeds overleden persoon niet kan erven.
 
Wat indien niet kan worden vastgesteld wie eerst is overleden? (bijvoorbeeld bij een dodelijk verkeersongeval of een vliegtuigcrash)
 
In deze gevallen, waarbij het onmogelijk is om te achterhalen wie eerst is overleden, gaat men er van uit dat de personen samen zijn overleden, op hetzelfde ogenblik. Deze hypothese wordt ook wel de commoriëntenregel genoemd. Deze personen kunnen bijgevolg niet van elkaar erven.

2) NIET ONWAARDIG ZIJN

Als je onwaardig bent, verdien je het niet meer om te erven.
 
De wet somt enkele gevallen op waarin iemand onwaardig is  : je bent veroordeeld wegens doding of poging tot doding van de overledene
- lasterlijk geoorloofde aangifte ten laste van de erflater van een feit waarop levenslange opsluiting of levenslange hechtenis is gesteld
- je hebt het nagelaten een aangifte te doen van de doodslag op de overledene – je bent volledig ontzet uit het ouderlijk gezag over het overleden kind

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.