Moet er altijd een aangifte van nalatenschap worden ingediend? - Comopolis

Moet er altijd een aangifte van nalatenschap worden ingediend?

In principe dient er steeds een aangifte van nalatenschap worden ingediend.
Indien de nalatenschap geen onroerende goederen bevat én er geen successierechten verschuldigd zijn, kan de ontvanger van de registratierechten een vrijstelling verlenen voor het indienen van een aangifte. 
Indien je niet zeker bent of een aangifte moet worden ingediend, neem contact op met het registratiekantoor.