Kunnen kinderen onterfd worden? - Comopolis

Kunnen kinderen onterfd worden?

Neen.

In principe kan je je eigen kinderen niet volledig onterven. Er is altijd een deel van de nalatenschap waarop ze recht hebben. Dit heet de wettelijke of de erfrechtelijke reserve. 
Deze reserve is van openbare orde. Dit wil zeggen dat men er niet kan van afwijken. Meer nalaten aan de kinderen mag, minder niet.

Indien de overleden 1 kind nalaat, is ten minste de helft van de nalatenschap voor het kind. 
Indien de overledene 2 kinderen nalaat, krijgen zij samen ten minste 2/3 van de nalatenschap.

Indien de overledene 3 kinderen of meer nalaat, erven zij samen ten minste 3/4 van de nalatenschap.