Kan ik ook schulden erven? - Comopolis

Kan ik ook schulden erven?

Ja.

Een nalatenschap bestaat uit 2 delen. Het actief en het passief.

Het actief omvat alle goederen (zowel de onroerende als de roerende) van de overledene.

Het passief omvat alle schulden.
Indien je de erfenis zuiver hebt aanvaard, ben je verplicht om naast de baten ook de schulden te aanvaarden. Enkel de baten aanvaarden, en de schulden verwerpen is niet mogelijk.
Bij een zuivere aanvaarding van de nalatenschap ontstaat er een boedelvermenging. 
Dit houdt in dat jouw boedel wordt vermengd met het patrimonium van de overledene. 
Je dient dan ook met al je goederen in te staan voor al de schulden.

Indien je onzeker bent over wat er in de nalatenschap zit, kan je aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Voor meer informatie over aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving , zie vraag in verklarende woordenlijst ‘Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving’.