Kan ik mij verzetten tegen het wegnemen van organen bij de overleden persoon? - Comopolis

Kan ik mij verzetten tegen het wegnemen van organen bij de overleden persoon?

De naaste familieleden (bloedverwanten in 1e graad, dit zijn de kinderen, de ouders) kunnen zich verzetten tegen het weghalen van organen bij de overledene. Dit moet zodra het kan, worden meegedeeld aan de geneesheer.

OPGELET !

Als de overledene in zijn uiterste wilsbeschikking heeft gesteld dat hij organen wenst te schenken bij overlijden, dan kan de familie zich hier NIET tegen verzetten.