Kan een testament achteraf nog gewijzigd worden? - Comopolis

Kan een testament achteraf nog gewijzigd worden?

Een testament moet kunnen beschouwd worden als de uiterste wil van de testator.

Indien de testator van mening is dat hij de inhoud van zijn testament wil wijzigen, dan kan dit op elk moment. Hij kan hiertoe een nieuw testament opmaken.

Een testament waarin vermeldt staat dat alle latere testamenten niet van toepassing zullen zijn (omdat de testator bijvoorbeeld schrik heeft dat zijn wil zal worden beïnvloed door derden), is op zich nietig. Het uitsluiten van latere testamenten maakt het oorspronkelijke testament nietig.