Ik ben mijn COMO polis kwijt. - Comopolis

Ik ben mijn COMO polis kwijt.

Geen probleem! Als u uw COMO polis bent kwijtgeraakt, kan COMOPOLIS u een nieuwe polis bezorgen. U kunt op de onderstaande manieren een nieuwe polis aanvragen;
Verstuur uw mail naar: info@comopolis.be
Vermeld hierbij uw naam, adres en als het mogelijk is uw polisnummer(s) en de maatschappij met dewelke onderschreven.