Hoe kan ik zelf een testament opmaken? - Comopolis

Hoe kan ik zelf een testament opmaken?

Een testament opmaken kan op 2 manieren.

Iedereen die gezond is van geest, en die de leeftijd van 16 jaar reeds heeft bereikt en die niet onbekwaam is verklaard kan zelf een testament opstellen.  Bij deze vorm van testamenten dien je ervoor te zorgen dat het duidelijk is wat je aan wie wilt nalaten. Heel belangrijk is dat het testament met de hand is geschreven (dus niet getypt). Het testament moet worden ondertekend met je eigen handtekening, die overeenstemt met je handtekening op je identiteitskaart en de datum moet vermeld zijn.
Indien je niet zeker bent over de correctheid van de inhoud van je testament, kan je best beroep doen op een advocaat. Hij kan je bijstaan en raad of advies geven over het opstellen van een testament.

Voor het opmaken van een testament kan je ook naar een notaris stappen die voor je het nodige zal doen.