Hoe kan ik weten welke banken ik moet verwittigen? - Comopolis

Hoe kan ik weten welke banken ik moet verwittigen?

De banken die moeten verwittigd worden, zijn de banken waar de overledene cliënt was.

Je kan dat in eerste instantie weten door te zoeken in de papieren van de overledene. Als je uittreksels van een bepaalde bank vindt, dan weet je dat de overledene bij die bank een rekening had. Opmerking: het is ook mogelijk  dat je niet van alle banken waar de overledene cliënt was, uittreksels of papieren vindt.
Om zeker te spelen, kan je steeds beroep doen op de Belgische Vereniging der Banken. Zij kunnen voor jou nagaan bij welke banken de overledene clïënt was. Voor deze dienstverlening rekent de BVB een administratieve kost aan van ongeveer 125 euro.

Je dient hiervoor schriftelijk een aanvraag te doen. Bij deze aanvraag vermeld je :

  • de gegevens van de overleden persoon (naam, adres, geboortedatum, datum van overlijden)
  • de gegevens van de aanvrager (naam en adres)
Je moet een attest van erfopvolging, erfrechtverklaring of een akte van bekendheid meedelen.

Een aanvraag moet worden gestuurd naar :

Departement Fiscaliteit, Boekhoudnormen en Prudentiële regels van de BVB, Aarlenstraat 82 
1040 Brussel.