De overledene was niet gehuwd maar samenwonend : wat behoort er tot de nalatenschap? - Comopolis

De overledene was niet gehuwd maar samenwonend : wat behoort er tot de nalatenschap?

Als de overledene niet gehuwd was, dan behoort in principe alles wat hij bezit tot de nalatenschap.

Het gebeurt echter frequent dat de overledene een aantal goederen samen bezat met de overlevende partner.

Zo zijn er dikwijls gezamenlijke rekeningen, een gezamenlijke eigendom, auto, enz…
In de meeste gevallen zal men ook die zaken eerst dienen te verdelen alvorens men de totale omvang van de nalatenschap kan bepalen.

Indien de overledene wettelijk samenwoonde met een partner, erft deze partner het vruchtgebruik op de gemeenschappelijke gezinswoning waarin het gezin woonde, en de huisraad van in die woning.

De partner die niet geregistreerd samenwoonde met de overledene is geen wettelijke erfgenaam. Dit wil zeggen dat de feitelijk samenwonende partner niets erft als dit niet in een testament is bepaald.

Opgelet:
 Samenwonende partners die een huis samen hebben aangekocht, hebben in de aankoopakte meestal een TONTINE-beding opgenomen. (zie verklarende woordenlijst)
Als dit is opgenomen, valt het huis NIET in de nalatenschap, maar is het na overlijden van de ene partner integraal eigendom van de overlevende partner.
Daarop moeten wel registratierechten worden betaald.