Authentiek of openbaar testament - Comopolis

Authentiek of openbaar testament

(opgemaakt door een notaris)

  • gedicteerd door de erflater in het bijzijn van 2 getuigen
De persoon die een testament wenst op te stellen door een notaris, dient dit voor te lezen aan de notaris. De notaris schrijft dit op.
  • voorlezing van het testament
Het neergeschreven testament moet worden voorgelezen.
  • ondertekening
De persoon die een testament wenst op te stellen dient het neergeschreven testament zelf te ondertekenen.