Testament Archives - Comopolis

Category: Testament

Wanneer is een testament geldig?

Iedereen die gezond is van geest, en die de leeftijd van 16 jaar reeds heeft bereikt en die niet onbekwaam is verklaard kan zelf een testament opstellen. Om geldig te zijn, moet een testament zijn opgemaakt volgens één van de drie wettelijk bepaalde vormen van een testament, namelijk : 1) authentiek testament 2) eigenhandig testament 3) internationaal testament. De wet vereist dat een te...

Authentiek of openbaar testament

(opgemaakt door een notaris) gedicteerd door de erflater in het bijzijn van 2 getuigen
De persoon die een testament wenst op te stellen door een notaris, dient dit voor te lezen aan de notaris. De notaris schrijft dit op. voorlezing van het testament
Het neergeschreven testament moet worden voorgelezen. ondertekening
De persoon die een testament wenst op te stellen dient het nee...

Eigenhandig testament

Met de hand geschreven door de testator (= overledene). Dit dient om het persoonlijk karakter van het testament te bewijzen en om vervalsing tegen te gaan. Een testament opgesteld met een computer of typemachine is niet geldig. gedagtekend
 Dit houdt in dat de persoon die het testament opmaakte een datum van opmaak moet vermelden. (dag, maand, jaar) Indien hij meerdere testamenten h...