Successieplanning - Nalatenschap op voorhand regelen Archives - Comopolis

Category: Successieplanning - Nalatenschap op voorhand regelen

Kan een echtgeno(o)t(e) onterfd worden?

Een echtgenoot onterven is mogelijk, mits het respecteren van enkele voorwaarden.
Om een echtgenoot te onterven moet je aan de Rechtbank de toestemming hebben gevraagd om apart te wonen. 
Bovendien moet je reeds 6 maanden apart wonen. 
Er moet tevens een testament zijn opgesteld, waarin je stelt dat je de echtgenoot wilt onterven.

Opsomming van een aantal technieken inzake successieplanning

1.  Testamenten a) Verdeel en heers testament (divide et impera) Door de nalatenschap te verdelen onder zoveel mogelijk personen, betaalt men in totaal minder successierechten. Zo kan men bvb. aan generation skipping doen (=een generatie overslaan) door een testament te maken waarbij de nalatenschap rechtstreeks aan de kleinkinderen wordt toebedeeld. b) Ik-opa testament (of ik-oma) Is een...

Wat is successieplanning eigenlijk?

Successieplanning is op voorhand inplannen wat er zal gebeuren bij het overlijden.
Er zijn twee luiken in successieplanning: 1.  Wie zal wat erven ? Hoe wordt er geerfd als ik niets doe ? Kan het anders ? Wat kan er en wat kan er niet ? Wat wil ik bereiken ? Hoe kan ik dat bereiken ? Wat is de kosten/batenanalyse ? 2. Hoeveel moeten de erfgenamen betalen aan de fiscus ? ...