Schenkingen Archives - Comopolis

Category: Schenkingen

Wat is een schenking met vrijstelling van inbreng ?

Als een schenking aan een toekomstige erfgenaam wordt gedaan met vrijstelling van inbreng, dan wordt deze schenking niet gezien als een voorschot op het erfdeel. Het algemene principe is immers dat een schenking aan een toekomstige erfgenaam een voorschot is op het deel dat de erfgenaam zou erven eens de schenker sterft. Eens de schenker dan effectief sterft, wordt het stuk dat hij geschonken...

Wat gebeurt er met giften die gegeven waren voor het overlijden?

Opgelet voor het onderscheid tussen de fiscale gevolgen (successierechten) en de gevolgen ten aanzien van de andere erfgenamen 1) TEN AANZIEN VAN DE FISCUS Van groot belang hierbij is of er reeds registratierechten zijn betaald voor deze schenking. 
Indien het een onderhandse schenking betrof en er geen registratierechten zijn betaald, moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang het ti...

Is een schenking herroepelijk ?

Neen. De algemene regel is dat je een schenking niet eenzijdig kan herroepen.
Dit wil niet zeggen dat de partijen niet onderling kunnen overeenkomen om het geschonkene goed terug te geven. Bovendien bevat de wet ook uitzonderingen op de onherroepelijkheid : 
  Art. 953. Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder...