Category: Erven

Het nieuwe erfrecht

De nieuwe wet betreffende het erfrecht , zal in werking treden voor overlijdens vanaf 1 september 2018. De bedoeling van het nieuwe erfrecht is meer vrijheid creëren voor de erflater om het nalatenschap vooraf te regele...

Lees verder

Kan ik ook schulden erven?

Ja. Een nalatenschap bestaat uit 2 delen. Het actief en het passief. Het actief omvat alle goederen (zowel de onroerende als de roerende) van de overledene. Het passief omvat alle schulden.
Indien je de erfen...

Lees verder

Wat is een onbeheerde nalatenschap?

Men spreekt van een onbeheerde nalatenschap als de nalatenschap tot niemand toekomt. Bijvoorbeeld omdat er geen levende wettelijke erfgenamen meer zijn. Dit kan ook het geval zijn als de nog in leven zijnde erfgename...

Lees verder

Welke rechten heeft een echtgeno(o)t(e) die niet meer samenwoont met de overledene?

Een gehuwde partner die niet meer samenwoonde met de overledene, maar nog niet uit de echt was gescheiden, is nog steeds de langstlevende echtgenoot en is bijgevolg een reservataire erfgenaam. Indien de overledene gee...

Lees verder
Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.