Erven Archives - Comopolis

Category: Erven

Het nieuwe erfrecht

De nieuwe wet betreffende het erfrecht , zal in werking treden voor overlijdens vanaf 1 september 2018. De bedoeling van het nieuwe erfrecht is meer vrijheid creëren voor de erflater om het nalatenschap vooraf te regelen, liefst in samenspraak met de kinderen en tegemoet te komen aan de problematiek van de nieuw samengestelde gezinnen. Belangrijkste nieuwigheden De erflater zal altijd de...

Kan ik ook schulden erven?

Ja. Een nalatenschap bestaat uit 2 delen. Het actief en het passief. Het actief omvat alle goederen (zowel de onroerende als de roerende) van de overledene. Het passief omvat alle schulden.
Indien je de erfenis zuiver hebt aanvaard, ben je verplicht om naast de baten ook de schulden te aanvaarden. Enkel de baten aanvaarden, en de schulden verwerpen is niet mogelijk.
Bij een zuivere...

Wat is een onbeheerde nalatenschap?

Men spreekt van een onbeheerde nalatenschap als de nalatenschap tot niemand toekomt. Bijvoorbeeld omdat er geen levende wettelijke erfgenamen meer zijn. Dit kan ook het geval zijn als de nog in leven zijnde erfgenamen de nalatenschap niet wensen te aanvaarden en allen de nalatenschap verwerpen. Deze nalatenschap komt dan toe aan de Staat.