Een overlijden melden Archives - Comopolis

Category: Een overlijden melden

Wat met de inhoud van de kluis in een bankinstelling?

De inhoud van de kluis van de overledene behoort ook tot de nalatenschap en moet bijgevolg vermeld worden in de aangifte van de nalatenschap.
Na het melden van het overlijden aan de financiële instelling, wordt de kluis verzegeld. De kluis kan enkel maar worden geopend op voorlegging van een erfrechtverklaring of een akte van bekendheid. De inhoud van de kluis wordt pas vrijgegeven nadat e...

Kan ik mij verzetten tegen het wegnemen van organen bij de overleden persoon?

De naaste familieleden (bloedverwanten in 1e graad, dit zijn de kinderen, de ouders) kunnen zich verzetten tegen het weghalen van organen bij de overledene. Dit moet zodra het kan, worden meegedeeld aan de geneesheer. OPGELET ! Als de overledene in zijn uiterste wilsbeschikking heeft gesteld dat hij organen wenst te schenken bij overlijden, dan kan de familie zich hier NIET tegen verzetten. ...

Wat te doen indien het een verdacht overlijden is?

Bij een overlijden in verdachte omstandigheden, spreek je best de behandelende arts aan.
Indien de arts vaststelt dat het om een verdacht overlijden gaat, zal hij het parket hiervan op de hoogte brengen dat vervolgens de nodige onderzoeken zal verrichten.