Aangifte van nalatenschap Archives - Comopolis

Category: Aangifte van nalatenschap

Kan een aangifte van nalatenschap nog verbeterd worden ?

Ja. Zolang de termijn waarbinnen de aangifte van nalatenschap moet worden ingediend niet is verstreken, kan de aangifte nog verbeterd worden. In een aantal gevallen in de wet opgesomd, is men zelfs verplicht een nieuwe aangifte in te dienen. (art. 37 W. Succ.), namelijk : 1) in het geval van een aan machtiging of goedkeuring onderworpen legaat gemaakt aan een rechtspersoon, wanneer de mach...

Wie moet een aangifte van nalatenschap doen ?

a) De Wettelijke erfgenamen Indien het gaat om de nalatenschap van een inwoner van België, moeten volgens artikel 38 van het Wetboek der Successierechten alle wettelijke erfgenamen (= iedereen die iets erft) en de algemene legatarissen en begiftigden verplicht een aangifte doen. b) De legatarissen De legatarissen ten algemene en bijzondere titel moeten in principe geen aangifte doen....

Waarom moet men een aangifte van nalatenschap doen ?

Als je iets erft, moet je op wat je verkregen hebt via erfenis belastingen betalingen, ook wel successierechten genaamd.
 Omdat de fiscus zou weten wie precies wat geërfd heeft, is het noodzakelijk dat je een aangifte indient, waarin beschreven staat wie wat krijgt van de nalatenschap. Op basis daarvan kan de fiscus dan berekenen hoeveel successierechten moeten betaald worden.