Met de Comopolis van Como ben je zeker,
je leven lang!

SCROLL GERUST
VERDER

logo-europ-assistance
logo-DKV
logo-senior-assist
logo-hooghenread

COMOPOLIS ZORG

zorgmanagement

Zorgmanagement

Financiele-thuiszorg

Financiële
thuiszorg

Thuiszorg-in-natura

Thuiszorg
in natura

Financieel-residentiele-zorg

Financiëel
residëntiele zorg

Overzicht

Zorgmanagement

Thuiszorg in natura

Financiële thuiszorg

Financiëele residentiële
zorg

01-Compact

12 u per hospitalisatie

€ 550 / maand

€ 550 / maand

02-Comfort

15 u per hospitalisatie

€ 1100 / maand

gemiddelde officiële prijs
met een minimum van
€ 1.100

03-Complete

30 u per hospitalisatie

€ 2200 / maand

officiële prijs van het verblijf met een minimum van € 2.200

COMOPOLIS UITVAART

Financiele-bijstand-wit

Financiële bijstand

Juridische-bijstand

Juridische bijstand

Emotionele-bijstand

Emotionele bijstand

Logistieke-bijstand

Logistieke bijstand

DE CIJFERS

 • Les soins nécessaires

  Lorsque les ressources financières du parent à charge sont insuffisantes pour payer les soins nécessaires, les enfants ont une obligation d’entretien vis-à-vis de leurs parents. Cette obligation signifie que les enfants doivent assurer la subsistance de leurs parents vivants, financièrement ou en nature.

 • De nodige zorg

  Wanneer de financiële middelen van de zorgbehoevende ouder ontoereikend zijn om de nodige zorg te betalen, hebben kinderen een onderhoudsplicht t.o.v. hun ouders. Onderhoudsplicht betekent dat kinderen hun ouders levensonderhoud verschuldigd zijn, financieel of in natura.

 • de-cijfers-74

  1 Belge sur 5 doit payer plus de 500 € pour un membre de la famille placé dans une maison de repos.

 • de-cijfers-74

  moet elke maand meer dan 500 euro bijpassen voor een familielid in het rusthuis.

 • de-cijfers-met-20

  1 Belge sur 5 doit payer plus de 500 € pour un membre de la famille placé dans une maison de repos.

 • de-cijfers-met-20

  moet elke maand meer dan 500 euro bijpassen voor een familielid in het rusthuis.

 • de-cijfers-75

  Trois quarts des Belges craignent de perdre leur indépendance en vieillissant. 30 % ne savent pas s’ils seront en mesure de payer pour cette phase de soins ; 17 % disent qu’ils ne le pourront de toute façon pas.

 • de-cijfers-75

  Drie kwart van de Belgen is bang om met het ouder worden zijn zelfstandigheid te verliezen. Dertig procent weet niet of ze deze zorgfase zullen kunnen betalen, zeventien procent zegt dit sowieso niet te zullen kunnen.

 • de-cijfers-30

  Près de 3 seniors sur 10 ont un revenu mensuel compris entre 500 et 999 euros. La pension moyenne légale est d’environ 1100 euros par mois. En contrepartie, un séjour dans une maison de repos coûte entre 1200 et 1800 euros par mois.

 • Procent van de ouderen beschikken over een maandelijks inkomen dat tussen 500 en 999 euro ligt. Een gemiddeld wettelijk pensioen bedraagt zo’n 1.100 euro per maand. Hier tegenover staat dat een verblijf in een woonzorgcentrum tussen de 1.200 en 1.800 euro per maand kost.